ความฉลาดทางอารมณ์ นั้นคือ การเห็นใจผู้อื่น

ไม่มีใครสนหรอกว่าคุณรู้อะไรมากแค่ไหน จนกระทั่งรู้ว่าคุณใส่ใจเขามากแค่ไหน จากนิตยสาร Empathy Circle รายงานว่าพนักงาน 56% บอกว่าพวกเขาจะอยู่กับบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา ความเห็นอกเห็นใจนั้นต้องอาศัยอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) ในระดับหนึ่ง Daniel Goleman นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้พูดถึง ความฉลาดทางอารมณ์ จนกลายเป็นที่นิยม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ข้อ ที่เป็นวิธีการเป็นผู้นำด้วยความเห็นอกเห็นใจ ดังนี้

ความฉลาดทางอารมณ์

วิธีการเป็นผู้นำด้วยความเห็นอกเห็นใจ ที่ต้องใช้ ความฉลาดทางอารมณ์ ร่วมด้วย

1) การตระหนักรู้ในตนเอง (Self Awareness) คุณไม่สามารถช่วยเหลือหรือสร้างคนอื่นในทีมของคุณได้เลยถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีก่อน หมายความว่าเราต้องรู้จักตนเอง ซื่อสัตย์กับอารมณ์และจุดอ่อน จุดแข็ง ของตัวเอง ให้เราได้พัฒนาอย่างจริงจัง ผู้นำที่ตระหนักในตนเองได้ก็จะรู้ดีว่าอารมณ์ของตนส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทั้งทีมและองค์กรอย่างไร

2) การควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) จดบันทึกประจำวัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเห็นภาพสะท้อนตนเองได้ถี่ขึ้น เพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานและเรียนรู้วิธีรักษาความคิดและ ความฉลาดทางอารมณ์ สมดุลและเป็นบวก ลองเขียนจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเมื่อพูดถึงความเห็นอกเห็นใจและการเอาใจใส่ เวลาเจอคนรู้สึกแย่มาก ๆ คุณโต้ตอบอย่างไร? สิ่งนี้จะทำให้รู้ว่าเมื่อใดควรคลายร้อน เมื่อใดที่พอผ่อนปรนได้ และเมื่อรู้สึกหนักใจ อาจหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดเหล่านั้น

ความฉลาดทางอารมณ์

3) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผู้นำที่ดีจะรู้ว่า การสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจ สิ่งที่คุณได้สร้างไว้ให้กับทีม นี่คือสิ่งที่คนจะจดจำ ไม่ใช่รถที่คุณขับ หรือพอร์ตหุ้นของคุณ คนที่คุณเห็นและทำงานด้วยทุกวัน คนเหล่านี้จะแบ่งปันและพูดถึงคุณงามความดีของคุณ เพราะได้สร้างชีวิตให้พวกเขาพัฒนาขึ้นเหมือนกับคุณ การได้ลองมองย้อนกลับไปตลอดชีวิตที่ผ่านมา เป็นทั้งพลังและความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะมันทำให้เราตระหนักว่าเราเริ่มต้นจากจุดใดและมาไกลแค่ไหน ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด และอุปสรรค สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจมากขึ้นเมื่อพนักงานของคุณทำผิดพลาด

4) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เมื่อคุณแสดงความเห็นอกเห็นใจนั่นคือความฉลาดทางอารมณ์ ในที่นี้ไม่ใช้ความรู้ แต่มันสามารถสร้างผลลัพธ์คือพลังที่จะโน้มน้าวผู้อื่นในระดับลึกมาก มันสร้างความไว้วางใจและเพิ่มความพึงพอใจให้พนักงานได้ ผลที่ตามมาคือ พนักงานจะตั้งใจทำงาน ภูมิใจกับองค์กร และมีความภักดีเกิดขึ้น ลองพูดคุยกับพนักงาน ซึมซับความรู้ของเขา แล้วฟังโดยไม่ตัดสิน ให้จำไว้ว่าการฟังไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันก็คือประโยชน์ เพราะถ้าพนักงานรู้สึกว่าถูกรับฟัง พวกเขามีแนวโน้มที่จะทุ่มเทและชั่วโมงมากขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อในผู้นำที่รับทราบ ให้คุณค่า และเชื่อมั่นในตัวพวกเขา

5) ทักษะทางสังคม (Social Skills) การเข้มงวดและจริงจังเกินไปในทีมของคุณหรือคนรอบข้างอาจทำให้เหินห่างได้ แนะให้อ่านภาษากาย พยายามสังเกต ท่าทาง จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงสัญญาณหรือเซ้นส์บางอย่างของทีมคุณ เพื่อให้คุณรู้จังหวะ การเข้าหา รู้ว่าเมื่อใดควรให้ความช่วยเหลือ รับฟัง และเมื่อใดควรเดินจากไป ซึ่งของพวกนี้มันฝึกกันได้ไม่ยาก

ความฉลาดทางอารมณ์

ทั้ง 5 ข้อนี้จะทำให้คุณอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ความเห็นอกเห็นใจถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแรกเมื่อได้เป็นผู้นำ ไม่ว่าตำแหน่งของคุณจะสูงแค่ไหน วิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้ผื่นคือสิ่งที่น่าจดจำของผู้คนตลอดไป ทั้งตอนที่คุณมีชีวิตอยู่และจากไป

หากคุณสนใจอ่านบทความเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ และบทความอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีประโยชน์และสาระดีดีแบบนี้ สามารถหาอ่านได้ที่นี่เลย >> welldonedesign