ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System)

ระบบทางเดินหายใจ   ในมนุษย์ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระหว่างระบบการหายใจที่ประกอบไปด้วย จมูก หลอดลม ปอด รวมไปถึงกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ และออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกแลกเปลี่ยนปอด  ด้วยกระบวนการแพร่กระจายนำไปสู่ร่างกาย  ดูในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีทั้งแมลงระบบทางเดินหายใจที่เหมือนกันกับมนุษย์  แต่มีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำระบบทางเดินหายใจจะคล้ายกันกับมนุษย์   โดยมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่ง่ายกว่าในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ  ระบบทางเดินหายใจจะอยู่ที่ผิวหนังเป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ด้วย   ระบบทางเดินหายใจ เช่นทิศทางการแลกเปลี่ยนก๊าซภายในทางตรงกันข้ามของ  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระบบแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างของพืชจะประกอบไปด้วยรูเล็ก ๆ

ที่เราเรียกว่าปากใบ  

ระบบทางเดินหายใจ ความสำคัญที่มนุษย์ต้องการ

ระบบทางเดินหายใจดูโครงสร้างของระบบทางเดินหายใจจะมีโครงสร้างที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ

1.ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ที่ประกอบไปด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเหนือกล่องเสียงขึ้นไป  อย่างเช่น  จมูกคอ  หอย  ปาก   เป็นต้น  ระบบทางเดินหายใจส่วนรวมหรือว่ามีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนมาก

2 .ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ที่ประกอบไปด้วยกระบังลมหลอดลมซี่โครงและปอด 

ระบบทางเดินหายใจ

หน้าที่ระบบทางเดินหายใจแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณที่ แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สออกซิเจนกับเนื้อเยื่อที่ได้แก่หลอดลมฝอย หลอดลมใหญ่ ลมถุงลมเล็ก หลอดลม ทำหน้าที่ลำเลียงอากาศ  เข้าสู่ภาวะภายนอกไปยังปอดผ่านออกทางอากาศเพียงเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊ส  ได้แก่ จมูกคอหอยกล่องเสียงหลอดลมเล็ก หลอดลมใหญ่ หลอดลมฝอยส่วนปลาย หลอดลมฝอย 

ระบบหายใจมนุษย์ของเรามีชีวิตเพื่อที่จะมีลมหายใจสูดอากาศเข้าไปยังอวัยวะต่าง ๆ ตามลำดับมี  ดังนี้

หลอดคอ มีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ติดกับช่องปากและจมูกที่จะแบ่งเป็นส่วนของจมูกกับหลอดคอส่วนปาก  โดยมีเพดานอ่อนเป็นตัวแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน ระบบทางเดินหายใจ  มีโครงสร้างของหลอดคอที่ประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนทั้ง 9 ชิ้น  ไปด้วยกันเช่นที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกระดูกไทฟอยด์  ที่เราเรียกกันว่า ลูกกระเดือก ในผู้ชายนั้นจะเห็นชัดกว่าผู้หญิง

จมูก ทำหน้าที่ผ่านทางทหารที่หายใจไปยังจะหมด และกรองฝุ่นละออง

หลอดลม ยาวลงไปถึงทรวงอกเป็นลักษณะหลอดกลม ๆ ที่ประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปวงแหวนเป็นตัว U ที่มีอยู่ 20 ชิ้น วางอยู่ด้านหลังของหลอดลมเป็นช่องว่าง  ระหว่างกระดูกอ่อนรูปตัว U ต่อกันมีเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อที่เรียบเรียงกัน จึงทำให้เปิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะแทรกเข้าหากันโดยแรงดัน จากภายนอกจึงรับประกันได้ว่าอากาศเข้าไปได้ตลอดเวลา 

ระบบทางเดินหายใจ

ปอด  มีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกันกับกรวยมีป้าย หรือยอดที่ชี้ขึ้นข้างบนไป   พอดีกับการเปิดช่องแคบ ๆ ของทรวงอกที่ประกอบไปด้วยซี่โครงกระดูกอ่อนบนสันปก  และกระดูกสันหลังรวมถึง  ปอด ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  ระบบทางเดินหายใจเราจะพบว่ามีหัวใจอยู่ข้างปอดขวาจะโต กว่าปอดข้างซ้ายอยู่เพียงเล็กน้อย หน้าที่ของปอดคือการนำเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปในเลือดเพื่อลำเลียงเข้าสู่ปอด ที่มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายกันกับฟองน้ำ

เยื่อหุ้มปอด  เป็นเยื่อที่บางและละเอียดอ่อนมากมี มันลื่นหุ้มผิวภายนอกของปอดเอาไว้ไม่เรียกลมปอดเท่านั้น ยังไปบุผิวหนังด้านในของทรวงอกอีกด้วยปอดทั้งสองข้างจะมีความเร็ว อยู่นิดหน่อยเพื่อลดแรงเสียดสีระหว่างเยื่อหุ้ม กับโครงด้านล่างที่เราเรียกว่าเยื่อหุ้มปอด 

หลอดเสียง มีความยาวประมาณ 4 cm. ในผู้ชาย     ส่วนผู้หญิงจะมีประมาณ 3.5 cm. โดยเสียงเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงวัยอายุแต่จะเจริญรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ชายนอกจากเสียงซึ่งอยู่ภายในหลอดเสียงนี้ยาว และหนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากเกินไปทำให้เสียงดังแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนของผู้ชาย

โดยกลไกการทำงานของระบบทางเดินหายใจจะมีทาง การหายใจเข้า โดยกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงเรื่อย ๆ  กระดูกซี่โครงกระเบื้องสูงขึ้นทำให้ปริมาณการเพิ่มช่วงอกเพิ่มขึ้นความดันระบบทางเดินหายใจ อากาศในบริเวณรอบ ๆ ตัวจะต่ำลง กว่าอากาศภายในเขื่อนเข้าสู่จมูก และหลอดลมไปยังถุงลมปอด    การหายใจออก กะบังลมจะเลื่อนสูงขึ้นซี่โครงจะต่ำลงทำให้ปริมาณของช่องอกนั้นลดน้อยลงเพิ่มความดันอากาศ  ในบริเวณรอบ ๆ ปอดอากาศในถุงลมจะเคลื่อนที่ไปยัง ถุงลมปอดส่วนหลอดลมออกทางจมูก

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  คลิก>>> welldonedesign