วางแผนการเงิน ในวัยเกษียณอายุ

วางแผนการเงิน การวางแผนการเงินหลังเกษียณที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด หลังชีวิตการเกษียณเหมือนจะรู้ว่าอีกยาวนานแต่ในความเป็นจริงแล้วเผลอเพียงแป๊บเดียว เวลาอีกไม่นานก็จะสู่เข้าวัยเกษียณกันแบบเต็มรูปแบบ แต่ก็อย่างจะว่าเราต้องมีตั้งแต่แรกเพื่อเป็นการรับรองแผนการเงินอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการขัดตัวติดขัดในๆอย่างขั้นตอนแรกก็ คือ การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนไม่ควรที่จะมองข้าม ผู้ที่สูงอายุหลังวัยเกษียณให้มีความสุข และเตรียมใจหลังวัยเกษียณ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะอารมณ์และสังคมรอบข้างตลอดจนฐานะทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยหลัก  มาพร้อมกับการเตรียมสุขภาพที่ดีให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่จำเป็น และละเอียดอ่อนควรเตรียมตัวมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวซึ่งการมีสุขภาพที่ดีย่อมหมายถึง การใช้เวลาที่เหลือนั้นมีประโยชน์มากที่สุด เป็นการลดภาวะแก่ผู้อื่นรวมถึงลูกหลานญาติพี่น้องให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย

วางแผนการเงิน ในปั้นปลายชีวิต

วางแผนการเงิน ใช้เวลาเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงานเวลา เวลาท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนกิจกรรม การเตรียมเงินเพื่อให้คุณนำสามารถบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็ คือ คำนวณค่าใช้จ่ายในยามเกษียณของคุณอายุ 30 ขึ้น จะเกษียณตอนอายุ 60 ปี แล้วคาดว่าจะมีอยู่จนถึงอายุ 80 ปี โดยประมาณ

โดยคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณประมาณ 15,000 บาท ต่อเดือน แต่ต้องอย่าลืมว่าในแต่ละเดือนนั้นมีค่าครองชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงไม่สามารถที่จะคำนวณอัตราเงินเฟ้อ และเข้าไปได้อย่างสมเหตุสมผลและถูกต้องมากที่สุด ทำให้ในวันนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปในต่อเดือนอีกประมาณ 5,000 บาท ในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยเฉลี่ยการใช้เงินต่อวันประมาณ 250 บาท หรือว่าจะมากกว่านั้นก็เป็นได้

วางแผนการเงิน

ดังนั้นการคำนวณเงินให้ถูกต้องได้เตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณปี 20 ปีข้างหน้าเป็นเงินจำนวน 7 ล้านบาท วางแผนการเงินโดยประมาณดูตารางการรายงานจะต้องไปลงทุนแทนที่จะได้รับผลประโยชน์กับคืนมา โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 10% ต่อปีด้วย สามารถที่จะใช้เงินได้ตามแผนที่ตั้งใจเอาไว้ เพื่อเป็นการสำรวจเงินที่ได้หลังจากการเกษียณ ในปัจจุบันการไปแล้วและต่อมาก็จะสำรวจถึงแหล่งรายได้เกษียณที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทางไหนได้บ้าง อย่างเช่น กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แลกเงินปันผลคาดว่าจะมีเงินเกษียณรวมแล้วเท่ากับเดือนเท่าไหร่ และนำเอามาหักกับค่าใช้จ่ายดูยอดคงเหลือ 

วางแผนการเงิน

ขั้นตอนต่อไปทำตามแผนที่จะต้องใช้และมีเงินเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 หรือว่าแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปได้แต่ละช่วงเพื่อให้ถึงเป้าหมายต่อไป การทำแผนที่วางเอาไว้อย่างชัดเจน โดยการคัดเลือกกองทุนรวมหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนย้อนหลัง เฉลี่ยรายเดือนเป็น อย่างน้อย 9%  แผนการสุดท้ายเป็นการสำรวจตัวเองรายได้ของทุกวันนี้ว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดวางแผนการเงิน สามารถที่จะไปต่อในอนาคตได้หรือไม่หรือว่ามีการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจที่ต้องปิดกิจการที่เราได้รับผลกระทบ และหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้แบบสภาพคล่องเงินสำรองครอบครัว ต้องมีเป็นสิ่งที่จำเป็นรวมถึงการจัดการภาระหนี้สินให้เสร็จสะก่อนที่จะถึงวัยเกษียณ  

วางแผนการเงิน

รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับวัยเกษียณด้วยการออมหรือว่าการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์การเงินธนาคารต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าการแบ่งดอกเบี้ยรายปีว่าสมเหตุสมผลหรือไม่  เพื่อเป็นการวางแผนในระยะยาว โครงการออมต่อธนาคารนั้น ๆวางแผนการเงิน ปรับตามแผนสำหรับแผนที่เกษียณเราวิเคราะห์ได้ว่าในเครื่องสภาวะเศรษฐกิจที่โครงการฟื้นตัวแบบนี้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าหุ้นที่เหมาะกับเรามีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะสอดคล้องกับผลตอบแทนที่เรานั้นคาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคตทำการคัดเลือกการลงทุนในจังหวะการลงทุนอีกด้วยแต่ละภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> welldonedesign